Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD Chứng chỉ
  Standard:ISO9001:2008
  Number:UQ030D61RO
  Issue Date:2017-09-15
  Expiry Date:2019-06-27
 • Trung Quốc POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD Chứng chỉ
  Standard:
  Number:
  Issue Date:
  Expiry Date:2019-07-24
 • Trung Quốc POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD Chứng chỉ
  Standard:CERT
  Number:0410001438
  Issue Date:2000-10-31
  Expiry Date:2019-06-27
 • Trung Quốc POSSR IMPORT & EXPORT TRADE CO.,LTD Chứng chỉ
  Standard:CR
  Number:2619722
  Issue Date:2018-01-03
  Expiry Date:2019-07-24
QC Hồ sơ
Trong mỗi quá trình sản xuất, chúng tôi có kiểm tra nghiêm ngặt và kiểm soát chất lượng cho các bộ phận.

Tất cả các bộ phận chúng tôi cung cấp đã vượt qua kiểm tra hiệu suất, kiểm tra độ bền, kiểm tra độ bền, kiểm tra rò rỉ và kiểm tra lão hóa, để đảm bảo các bộ phận tiếp cận khách hàng là những thiết bị hiệu suất cao.